PLÀSTIC RECICLAT

La indústria del plàstic ha experimentat grans canvis en els darrers anys, principalment a causa de la creixent consciència social i mediambiental dels consumidors que busquen solucions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i la societat.

El reciclatge del plàstic post-consum engloba una sèrie de processos que busquen la valorització del material plàstic ja existent present en la nostra societat.

En usar materials reciclats post-consum es redueix la necessitat d'emprar materials verges, alhora que es consumeixen menys recursos i energia i es desenvolupa una economia circular al donar un valor afegir al conjunt de materials plàstics ja existents. L'ús de materials plàstics reciclats post-consum permet estendre la vida útil de materials ja en circulació, eliminant de les deixalles en ser emprats com a matèries primeres en la fabricació d'un nou producte o envàs, revalorant-los.

EcoPack Fluvià, té a la seva disposició un conjunt de solucions sostenibles de plàstic reciclat i reciclat post-consum amb i sense certificació adaptable a una gran varietat de productes d'acord amb els requisits i demandes del client.

 

Certificat de Conformitat AENOR pel Contingut de Plàstic reciclat utilitzat en el procés de producció o transformació del producte plàstic.

La certificació del contingut de plàstic reciclat s’usa com a norma per verificar i demostrar que, una part o la totalitat del plàstic utilitzat en la fabricació d’un producte, és d’origen reciclat, donant un nou pas per avançar amb el compromís amb la sostenibilitat i el desenvolupament de solucions eficients en l’àmbit de l’economia circular dels plàstics en base a la normativa UNE-EN 15343.

Aquesta certificació permet una avaluació i verificació transparent, consistent, completa i independent de les declaracions del contingut de material reciclat en productes acabats, garantint una comunicació precisa i honesta amb els consumidors. A la vegada, el certificat AENOR de Contingut en Plàstic Reciclat podrà utilitzar-se per beneficiar-se dels avantatges fiscals previstos en la Llei 7/2022 de Residus i Sòls Contaminats, sent possible la reducció o eliminació de la taxa aplicada als envasos i embalatges no reutilitzables fabricats amb plàstic no reciclat.

Dins la normativa, Ecopack Fluvià ostenta dos certificacions diferents de la norma en relació a l’origen del plàstic reciclat, si es tracta de plàstic reciclat post-consum, o de plàstic reciclat:

  • CERTIFICAT DEL CONTINGUT DE PLÀSTIC RECICLAT TOTAL: aquest certificat pot incloure productes fabricats tant amb material reciclat post-consum, com pre-consum, podent-se barrejar els materials en diferents percentatges de 0 a 100%. Els productes sota aquesta certificació declaren el percentatge total de plàstic reciclat inclòs en el producte final, sense especificar el tipus.
  • CERTIFICAT DEL CONTINGUT DE PLÀSTIC RECICLAT POST-CONSUM: en base a aquest certificat, només es declararà el percentatge de material reciclat post-consum inclòs en el producte, sense tenir en compte altres tipus de materials reciclats.