PLÀSTIC RECICLAT

La indústria del plàstic ha experimentat grans canvis en els darrers anys, principalment a causa de la creixent consciència social i mediambiental dels consumidors que busquen solucions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i la societat.

El reciclatge del plàstic post-consum engloba una sèrie de processos que busquen la valorització del material plàstic ja existent present en la nostra societat.

En usar materials reciclats post-consum es redueix la necessitat d'emprar materials verges, alhora que es consumeixen menys recursos i energia i es desenvolupa una economia circular al donar un valor afegir al conjunt de materials plàstics ja existents. L'ús de materials plàstics reciclats post-consum permet estendre la vida útil de materials ja en circulació, eliminant de les deixalles en ser emprats com a matèries primeres en la fabricació d'un nou producte o envàs, revalorant-los.

EcoPack Fluvià, té a la seva disposició un conjunt de solucions sostenibles de plàstic reciclat i reciclat post-consum amb i sense certificació adaptable a una gran varietat de productes d'acord amb els requisits i demandes del client.

RCS: Estàndard Sobre Declaració de Reciclatge de Polietilè de Baixa Densitat Post-Consum

El RCS (Estàndard sobre declaració de reciclatge) s'usa com a estàndard de cadena de custòdia per fer un seguiment de matèries primeres reciclades al llarg de la cadena de subministrament. El RCS verifica la presència i la quantitat d'una matèria reciclada en un producte final. Això es fa a través de la verificació de materials i de cadena de custòdia per part d'un tercer.

Aquesta certificació permet una avaluació i verificació transparent, consistent, completa i independent de les declaracions del contingut de materials reciclats en productes, garantint una comunicació precisa i honesta amb els consumidors.

  • RECYCLED CLAIM STANDARD 100
    El producte final conté un 100% de material reciclat certificat.
  • RECYCLED CLAIM STANDARD BLENDED
    El producte final conté un porcentatge determinat i prèviament establert de material reciclat.