MATERIALS COMPOSTABLES

El compostatge redueix significativament el volum de deixalles orgàniques, ja que el compost elaborat pot ser utilitzat per a altres fins, incentivant l'economia circular.

Els productes elaborats per EcoPack Fluvià són produïts a partir de substàncies compostables d'origen renovables, que, en condicions ideals de temperatura i humitat, es converteixen en humus, fertilitzant la terra i contribuint a un consum sostenible i responsable.

Els productes compostables ofereixen la possibilitat de minimitzar la dependència de combustibles fòssils. D'aquesta manera, el consumidor pot triar un producte respectuós amb el medi ambient. El compostatge pot reduir significativament el volum de deixalles orgàniques, ja que el compost elaborat pot ser emprat per a fins agrícoles i hortícoles.

OK COMPOST INDUSTRIAL

Els envasos o productes que presenten l'etiqueta OK Compost Industrial garanteixen que són biodegradables en una planta de compostatge industrial EN-13432: 2000. Això implica que, qualsevol producte que porti el logotip OK Compost Industrial, compleix amb els requisits de la Directiva Europea d'envasos i embalatges (94/62 / CEE).