Productes industrials

Funda-palets

Són envasos o protectors que tenen com a finalitat protegir els productes que conté el palet dels agents atmosfèrics, com podrien ser la pluja, el vent, el sol, la pols...etc. També pot protegir dels cops i altres factors externs.