Productes industrials amb aptitud alimentària

Tapa-boxos

Ideal per cobrir caixes de productes amb un material sostenible, ecològic i resistent que protegeix els productes de l’interior.