Envasos

Per comerç

Adaptació del tipus d'envàs segons la necessitat del teu negoci o comerç, sigui quin sigui. Podem crear un envàs a mida, tant en materials com en forma i colors. Consulta'ns!